Le monde violet de m-me Benoit Basset

Violetul e culoarea sacralității, a seriozității, a divinității, a melancoliei. Nu are nicio conotație negativă, și totuși…

(Images source:  Benoit Basset. GRAND MERCI, CHERE MARIE!)

La baza lumii lui Marie Paule stă substanța violetă. Grâul se nutrește din țărâna violetă, Creatorul este, în viziunea pictoriței, o mare umbră care și-a întins lenjeria nopții la uscat pe cerul negru cu sclipirile colorate ale blocurilor.

Apoi, după ce și-a desăvârșit Opera, și-a pus ochelarii și a construit oamenii…

Cumva, oamenii nu i-a construit ÎNTRU TOTUL după chipul și asemănarea Sa, ci, mai degrabă, după faptele și chicotele lor, după gândurile lor. Chiar! Dar dacă Marele Creator ne-ar fi alcătuit în funcție de temerile noastre, de invidiile noastre, de urile noastre, de durerile noastre? dar dacă, până la urmă, ceea ce râmâne din noi, ESENȚA, e tot ceea ce suntem: o caricatură??

În lumea lui Marie Paule oamenii au guri invers proporționale cu poftele lor, au coafuri și podoabe invers proporționale cu aspirațiile lor, au veșminte VIOLETE, PE MĂSURA PERVERSITĂȚII LOR! Ei se nutresc cu mâncare VIOLETĂ, ca să-și hrănescă ambițiile demente…

În lumea barocă a pictoriței, tăinuitorii (desigur îmbrăcați cu ceva VIOLET!) , legiuitorii, sofisticații și inițiatorii se mișcă asemeni păpușilor de catifea, cu agilitate și dând impresia că sunt și ei oameni.

Până și Moș Crăciun are o ”umbră” VIOLETĂ, până și el devine doar o MARIONETĂ… Căci, în lumea de care vorbim, VIOLETUL MANIPULEAZĂ, se situează în dosul tuturor, dar e este cel mai relevant.

Banii, au și ei culoarea VIOLETĂ, sunt stropiți cu cerneala tuturor posibilităților. E o lume a OFERTELOR, a seducției, o lume a DULCIURILOR de toate gradele de violet: rezistă-i dacă poți!

Când inițiatorul e din zona VIOLETĂ, miresa nu mai poate rezista, ea va ceda!

Ori mireasa nu e totdeauna o femeie…Mireasa poate fi…o ȚARĂ, un continent, o IDEE! Va sfârși prin a cădea în PLASA VIOLETĂ:

Și apoi?Ce mai rămâne decât o scalvie eternă? O noapte violetă…

Câți de ”va urma” mai putem număra? Câte jocuri de culise?

Ce substanțe VIOLETE se vor mai amesteca în cupa farmaciilor nopții?

…pentru ca, finalmente, să aflăm că am luptat o luptă nedreaptă, în care ne-am situat, de la început, drept victime pe o câmpie violetă?

Le violet est la couleur du sacré, de la sériosité, de la divinité, de la mélancolie. Cette couleur n’a aucune connotation négative, et tout de même…

Au centre du monde de Marie Paule reste la substance violette. Le blé se nurisse avec la poussière violette. Le Créateur est, dans la vision de la femme peintre, un grand ombre qui a étalé à sécher la lingerie de la nuit sur le ciel noir avec les éclairs des immeubles.

Ensuite, après avoir accompli son œuvre, il a mis ses lunettes et il a construit les gens.

Il n’a pas construit les gens strictement d’après Son image, mais plutôt d’après leurs faits et leurs éclats de rire,d`après leurs penssées. Voilà ! Et si le Grand Createur nous aurait fait en fonction de nos peurs, de nos envies, de nos haines, de nos douleurs ? Et si, en définitif,ce qu`il reste de nous, L’ESSENCE, tout ce qu’on est n`est qu` une caricature ??

Dans le monde de Marie Paule les gens ont les bouches inversement proportionnelles à leur envie, ils ont des coiffures et des vêtements inversement proportionnelles à leurs aspirations, ils ont des vêtements VIOLETS à la mesure de leurs perversité ! Ils se nourrissent avec des aliments violets pour nourrir leur ambitions démentes…

Dans le monde baroque de l`artiste, les receleurs (bien sur, vêtés en violet), les législatifs, les sophistiqués et les initiateurs se deplacent tel les poupées de velours, avec agilité et en donnant l’impression d’être, eux aussi, des gens.

Même Père Noël à un ombre VIOLET, jusqu’à ce qu’il devienne seulement une MARIONETTE… car dans le monde dont on parle, LE VIOLET MANIPULE, il se situe dans le derrière de tous, mais il est le plus pertinente.

L’argent est lui aussi VIOLET, il est aspergé avec l’encre de toutes les possibilités. C’est un monde des TENTATIONS, de la séduction, un monde des BOMBONS colorés en nuances variées de violet : résistes-y, si tu peux !

Quand l’initiateur se situe dans la zone VIOLETTE, la mariée ne peut plus résister, elle cédera.

Or, la mariée n’est pas toujours une femme. La mariée peut être un pays, un continent, une idée ! Elle finira par tomber dans le FILET VIOLET : et alors ? Qu’est ce qu’il reste sinon un éternel esclavage ? Une éternelle nuit.

Combien de « a suivre » est ce qu’on peut encore compter ? Combien de jeux de coulisses ?

Quelles substances violettes mélangeront dans la coupe des pharmacies de la nuit ?

… pour que finalement, on entende qu’on a lutté une lutte injuste, ou on s’est situé, dès le début, en tel que victimes sur un champ violet.

Je remercie a ANDRA pour la traduction de mon texte!
NOTĂ: PE ORICE LINK ALBASTRU VEI APĂSA, O LUME ȚI SE VA DESCHIDE!!

11 răspunsuri la „Le monde violet de m-me Benoit Basset

  1. Nu întâmplător lumea plastică a pictoriţei stă sub spectrul violetului, când mai discret, când mai subtil, când pregnant… E o lume în care fizionomiile vin dintr-un Ev Mediu gotic, alchimic, în care Zeus e mai degrabă Rău iar slugile sale sunt „anturajul” grotesc. E un Ev Mediu tradus pentru ediţiile tabloidelor actuale, după cum, de altfel, pagini din ele apar ca o bandă într-un tablou. E viziunea unei lumi plastice în care cea halucinantă, a noastră, îşi regăseşte galeria de figuri fardate violaceu…

  2. Mingea violetă e aruncată, la noi, pe principiul: „Ba tu!” „Ba tu!”. Un adevăr generator al acestei beșteleli violete există. Violetul e culoarea cardinalilor – implicit a puterii. O fi înfluiențat Vaticanul campania electorală? Hm. S-ar putea. Unu e în toate și toate sunt în Unul.

    În altă ordine de idei, am descoperit o lume grațioasă și cinică plină de promisiuni ale păcatului cel aducător de fericiri ascuțite și scurte. Atrăgător și înspăimântător în același timp.

  3. Pingback: Cu întârziere « Ioan Sorin Usca·

  4. Pingback: Mirozna văduvei vopsite – 14 « Ioan Usca·

  5. Pingback: Pixel violet (17.03.10) « Dumitru Agachi’s Weblog·

  6. debordanta imaginatia asta; sa construiesti o lume in imagini plecand de la cateva raporturi inversate; si s-o patrunzi pe toata, ca pe o ierarhie cereasca strabatuta de har, cu flacara violet. Un fel de Dionisie Areopagitul in varianta moderna 🙂

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s