Profesorul Dumitru Irimia – ultimul CV

Sunt recunoscătoare doamnei Cristina Irimia pentru a-mi fi trimis ultimul CV al profesorului Irimia, CV despre care mărturisesc că și pentru mine e o premieră…
dl irimia
STUDII
– 1956: Absolvent al Liceului teoretic “Roman Vodă”, Roman;
– 1956-1957: Bibliotecar al Bibliotecii Comunale Văleni- Neamţ
– 1962: Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, secţia “Limba şi Literatura Română” cu lucrarea de diplomă “Concepţia lui Eminescu despre artă”;
– 1976: Doctor în Filologie, cu teza “Limbajul poetic eminescian” (conducător doctorat: prof.dr.doc. Gavril Istrate).

Stagii de pregătire în străinătate:

– septembrie 1974: Corso di alta cultura, organizat de Fundaţia “G. Cini” – Venezia
– iulie 1991, 1992 – cursuri speciale consacrate limbii literare italiene, organizate de Università per Stranieri – Perugia
*
– 1990-1992: Decan al Facultăţii de Litere a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi;
– 1999-2001: Director adjunct al Institutului Român de Cultură şi Cercetări Umaniste
de la Venezia;
– Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România;
– Membru în Consiliul de conducere al Societăţii ”Limba noastră cea română” din Republica. Moldova;
– Membru în colectivul de redacţie al publicaţiilor “Analele Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi.Lingvistică”, Revue roumaine de linguistique, Bucureşti şi “Limba română” din Chişinău;
– Coordonatorul colecţiei Logos a Editurii Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi, din care au apărut:
1. Eugen Coşeriu, Omul şi limbajul. Studii de filozofia limbajului, teoria limbii şi lingvistică generală, Antologie, argument şi note – Dorel Fînaru, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi, 2009, 457 pp.
2. Carmen-Gabriela Pamfil, Timotei Cipariu, lingvist şi filolog, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi, 2009, 327 pp.
– Membru al Uniunii Scriitorilor din România

ACTIVITATEA DIDACTICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ
– 1962- 1963: Şef de cabinet, asistent universitar la Catedra de Limba română a Facultăţii de Filologie –Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi;
– 1970: Lector la catedra de Limba română (Lingvistică, Stilistică);
– 1990: Profesor de Stilistică, Poetică, Teoria limbii, Lingvistică românească (Sintaxă); Poetica eminesciană, Stilistica şi poetica imaginarului; activităţi didactice desfăşurare la studenţi, anii II şi IV (învăţămînt de zi), anul V (învăţămînt la distanţă), Masterat, anii I şi II, Şcoală doctorală, Şcoală postdoctorală
– 1991 – : Conducător de de doctorat, specializarea Stilistică şi poetică;

Teze de doctorat susţinute:

1. Adrian Botez, Spirit şi logos în poezia eminesciană (publicată) – 14 feb. 1997
2. Elena Prus, Chişinău, Stilistica şi poetica modalităţii la Proust (publicată) – 11 nov. 1997
3. Irina Andone, Poetica eminesciană a contrariilor (publicată) – 16 feb. 1998
4. Inga Druţă, Chişinău, Neologismul în structura stilistică a limbii române actuale – 23 feb. 1999
5. Ioan Filipciuc, Constante stilistice şi semnificaţii arhaice în „Mioriţa” (publicată) – 27 martie 1999
6. Magdalena Leca, Limbajul poetic eminescian în traducerile italiene şi germane (publicată) – 16 aprilie 1999
7. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi, Poetica basmului cult (publicată) – 22 oct. 1999
8. Lucia Cifor, Orizonturi şi dimensiuni ale locuirii în limbajul poetic românesc (publicată) – 22 oct. 1999
9. Odette Arhip, Stilul filozofic (publicata) – 25 oct. 1999
10. Cristina Chiprian, Stilistica şi poetica structurilor gnomice în creaţia lui Eminescu (publicată) – 28 oct. 2000
11. Sergiu Ailenei, Identităţi stilistice în proza românească interbelică (publicată) – 30 oct. 2000
12. Dorel Fînaru, Ars poetica eminesciană (publicată) – 30 oct. 2000
13. Zamfir Balan, Tipologie narativă în proza lui Panait Istrati (publicată) – 30 martie 2001
14. Cristina Hermeziu, Expresivitate şi persuasiune în limbajul televizual – 25 iunie 2004
15. Elena Agachi, Elemente de poetica prozei în nuvela fantastică a lui Mircea Eliade – 14 ian. 2005
16. Valeriu P.Stancu, Stilistica şi poetica paratextului în comunicarea artistică (publicată) – 14 ian. 2005
17. Lidia Bodea, Poetica imaginarului în proza lui Octavian Paler – 2 feb. 2005
18. Daniela Orzu, Structuri narative în romanul românesc postbelic(între adevărul istoric şi adevărul estetic) – 13 aprilie 2006
19. Smaranda Ghiţă, Stilistica şi poetica literaturii confesive (Jurnalul) (sub tipar) – 11 nov. 2006
20. Ioan Milică, Stilistica argoului în limba română contemporană (sub tipar) – 8 dec. 2006
21. Lăcrămioara Răileanu Solomon, Poetica elementelor în lirica lui Lucian Blaga
(publicată) – 5 ian. 2008
22. Nicoleta Benea-Munteanu, Limbajul dramatic modern în două ipostaze: Luigi Pirandello şi Matei Vişniec – 6 feb. 2008
23. Adina Hulubaş-Barnia, Trasee iniţiatice în folclorul românesc. Structuri stilistice – 8 nov. 2008
24. Sebastian Drăgulănescu, Strategii ale comicului în creaţia lui Mihai Eminescu (magna cum laude) – 23 ian. 2009
25. Adina Blanariu-Vucović, Text şi reprezentare scenică în teatrul contemporan (Fernando Arrabal) (magna cum laude) – 17 februarie 2009
26. Emilia Boghiu, Marin Preda. Tipologia discursului narativ – 7 martie 2009
27. Teodora Ghivirigă, Formarea terminologiei economice în limba română (magna cum laude) – 11 martie 2009

– 1972-1974: Lector de Limba şi literatura română la Universităţile din Torino şi Milano, Italia;
– 1994: Visiting professor la Universităţile din Napoli şi Salerno;
– 1999-2001: Profesor de Limba şi literatura română la Universitatea Ca’ Foscari din Venezia, Italia
– 2003, 2005, 2007 : profesor invitat la Universitatea “Al. Russo” din Bălţi, Republica Moldova
– 2006 (mai) – cursuri şi activităţi seminariale (Program Erasmus/Socrates) la Università degli Studi din Udine – Italia
– 2008 (aprilie) cursuri la Universitatea de Stat din Cernăuţi – Ucraina
*
Iniţiator şi organizator al mai multor manifestări ştiinţifice cu caracter naţional şi internaţional:

– Colocviul Naţional Studenţesc “Mihai Eminescu”, ediţii anuale (1975-2006);
– Colocviul Naţional de Lingvistică, Poetică, Stilistică, Iaşi, 1985;
– Conferinţa Naţională de Filologie “Limba română azi”, Iaşi – Chişinău, în colaborare cu Universitatea de Stat a Moldovei şi Societatea „Limba noastră cea română” din Republica Moldova – 10 ediţii (1991-2006); ediţia a X-a (3-7 noiembrie 2006), în colaborare şi cu Institutul Român de Cultură – Bucureşti;
– ( în com.de organizare) Congresul al V-lea al Filologilor Români,( Iaşi-Chişinău, 6- 11 iunie 1994);
– Colocviul Internaţional “Mihai Eminescu” (Anul Eminescu – aniversare UNESCO), în colaborare cu Universitatea Ca’ Foscari, Venezia, mai 2000;
– manifestarea (prezentare şi concert) ”Dinu Lipatti – 50 de ani de la moarte” (aniversare UNESCO), la Venezia (cu participarea Comisiei de la Venezia a Consiliului Europei) şi la Treviso, decembrie 2000;
– “Săptămîna Brâncuşi” – în colaborare cu Universitatea Ca’Foscari din Venezia, cu Fundaţia Guggenheim şi cu Centrul Cultural ”G. Pompidou” din Paris – Venezia 2001;
– dezbaterea ”Sacro ed estetico negli affreschi dei monasteri della Bucovina” (concomitent cu o expoziţie fotografică), Padova 2001, cu participarea I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi al Bucovinei, alături de profesori, reprezentanţi ai conducerii Bisericii ortodoxe şi ai Bisericii catolice din Italia şi de profesori de la universităţile din Venezia şi Padova), la Udine, (în colaborare cu Università degli Studi şi cu Muzeul de Istorie şi Artă), 2001, la Pordenone, 2002, Udine, în colaborare cu Università degli Studi,2006
– Iniţiator şi coordonator al editării volumelor cu comunicări ale studenţilor Caietele Mihai Eminescu, Iaşi, 1980-1990, al publicaţiei Colocviului studenţesc Studii eminesciene, Iaşi, 2004, 2005, 2006; al revistei de filologie Collegium, Iaşi, 1985-1990;
– Iniţiator şi coordonator al colectivului de realizare a Dicţionarului limbajului poetic eminescian, o dată cu înfiinţarea Catedrei Eminescu la Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi;
– Coordonator al proiectului de cercetare “Studii despre Eminescu”, la Centrul Naţional de Studii ”Mihai Eminescu” din Ipoteşti – Botoşani.
*
– Traducător din limba italiană (A. Balducci, Carlo Bo, Eugen Coşeriu, N. Iorga, Mario de Michelli, Nino Palumbo, G. Strehler etc.) şi în limba italiană.
Premii, titluri ştiinţifice şi distincţii obţinute:
– Premiul ”Eminescu” pentru exegeză – Suceava, 1994;
– Premiul Lucian Blaga pentru exegeză la Colocviul Internaţional Lucian Blaga, Cluj – 1998;
– Medalia Mihai Eminescu – Bucureşti, 2000.
– Distincţie de vrednicie, acordată de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei (I.P. S. Daniel), 13 octombrie 2000;
– Premio Internazionale „Padre Pio” 2003 Insieme, conferit de Libera Università Catolica Internazionale „Padre Pio” şi Accademia Internazionale di Scienze ed Arti „Padre Pio” – Italia şi Medalia „Padre Pio” (26 aprilie 2003);
– Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, conferit de Preşedintele României (Decret nr. 128 / 11 martie 2004);
– Diplomă la dezbaterea cu tema ”Este Eminescu cel mai mare român?”, Ipoteşti, 13 iunie 2006
– Diploma de excelenţă pentru rezultate de excepţie obţinute în activitatea ştiinţifică în anul 2005, Zilele Universităţii „Al. I. Cuza”, 26 oct. 2006;
– Diploma Universiăţii de Stat din Moldova, la cea de-a 60-a aniversare a fondării sale,
Chişinău, 6 nov. 2006;
– Titlul ştiinţific de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat ”Al. Russo” din Bălţi (Republica Moldova), şi Medalia comemorativă ”Alecu Russo” ( 2 iunie 2005, Bălţi, Republica Moldova);
– Titlul ştiinţific de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Chişinău (25 septembrie 2007, Chişinău, Republica Moldova).
– Medalia Universităţii ”Petru Maior” din Tg. Mureş (16 mai 2008)
Conferinţe şi comunicări susţinute în ultimii ani:
1. Matricea stilistică românească şi identitatea poeticii eminesciene, la Colocviul Internaţional Lucian Blaga, Cluj, mai 1998
2. Poetica eminesciană între naţional şi universal, la Colocviul Internaţional Mihai Eminescu, Botoşani – Ipoteşti, 15-16 iunie 1998
3. Multiculturalismul – o provocare a postmodernităţii, la Zilele Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi, 26 octombrie 1998
4. Mihai Eminescu şi virtuţile poetice ale limbii române, la Muzeul Literaturii Române, Iaşi, Prelecţiunile Junimii, 13 ianuarie 1999
5. Eminescu tra il Libro del mondo e il Mondo come teatro, la Institutul Român de Cultură şi Cercetări Umaniste, Venezia, 13 ianuarie 2000
6. Mihai Eminescu nell’ interpretazione di Rosa del Conte, la Accademia di Romania, Roma, 25 ianuarie 2000
7. Gli interoggativi dell’ essere umano nella poesia di Eminescu, la Ateneo Veneto, Venezia, 21 februarie 2000
8. Sulla semantica di alcuni termini romeni in comparazione con i loro corrispondenti in italiano, la Colocviul La romanità orientale e l’Italia, organizat de Comisia Naţională UNESCO şi Institutul Român din Venezia, Venezia, 23 iunie 2000
9. Il senso tragico nella poesia di Marin Sorescu, Bologna, 14 septembrie 2000
10. Voci significative nella poesia romena contemporanea, la Festival Internazionale della Poesia, Venezia – Lido, 16 iunie 2001
11. Limbă şi cultură şi problema identităţii româneşti, la Simpozionul Internaţional “Republica Moldova: în căutarea identităţii”,Iaşi, 8-9 octombrie 2001, Chişinău, 10-11 octombrie 2001
12. Aspetti della poesia romena attuale, Pistoia, octombrie 2001
13. Venezia nella poesia di Eminescu, la Colocviul Internaţional Venezia ed i romeni, organizat de CNR, Universitatea Ca’ Foscari şi Institutul Român de Cultură şi Cercetări Umanistice, Venezia, decembrie 2001
14. Corespondenţa cu Romulus Cioflec – încă o oglindă a tragismului existenţei lui Panait Istrati, la Colocviul ştiinţific Panait Istrati şi Romulus Cioflec – Două destine literare, Sfîntu Gheorghe – Araci, 29-30 martie 2002
15. Eminescu şi mitul Veneţiei, Conferinţa de deschidere a lucrărilor Colocviului Naţional Studenţesc”Mihai Eminescu”, ediţia a XXVIII-a, Iaşi, mai 2002
16. Poetica eminesciană şi recuperarea esenţei originare a limbii, la Colocviul Internaţional Mihai Eminescu, organizat de Uniunea Scriitorilor din R. Moldova, Chişinău, 30 august 2002
17. Identitatea şi unitatea românească în două oglinzi: Eminescu şi Mateevici, la Academia Română, Bucureşti, 27 martie 2003
18. Il concetto di bello nella lingua e cultura romena, la Accademia Internazionale di Scienze, Lettere ed Arti „Padre Pio” – San Giovanni Rotondo, Italia, 25 aprilie 2003
19. Identitatea naţională între limbă şi literatură, Simpozionul Limba şi literatura română în spaţiul etno-cultural daco-românesc şi în diaspora, Academia Româna – Institutul de Filologie Română ”A. Philippide”, Iaşi, mai 2003
20. Orfism la Eminescu, la Muzeul Brăilei, 18 ianuarie 2004
21. Sacro ed estetico nella pittura dei monasteri di Bucovina, la Colocviul Internaţional La cultura romena tra l’Occidente e l’Oriente: Gli Umanesimi Greco-bizantino, latino e slavo, Iaşi, 21-22 mai 2004
22. Imaginea lui Ştefan cel Mare între Gr. Ureche si Eminescu, Societatea ”Mioriţa”
Cîmpulung Moldovenesc, 22 iunie 2004
23. Scrittori romeni ospiti a Venezia (nell’ ottocento), la Institutul Român de Cultură şi Cercetări Umaniste de la Venezia, 10 noiembrie 2004
24. Aspetti dello specifico della spiritualità romena nella lingua, la Universitatea din Udine, 11 nov. 2004
25. Scriitori români la Veneţia în secolul al XIX-lea, la Academia Română, Filiala Iaşi, 27 nov. 2004
26. Basm/poveste în creaţia lui Eminescu, la Muzeul Brăilei, 20 ianuarie 2005
27. Limbă şi creativitate la Eugen Coşeriu, la Simpozionul Rămîn român basarabean, ed. a II- a, 11 aprilie 2005, Bălţi, Rep. Moldova
28. Cîntare în poemul lui Alecu Russo Cîntarea României şi în creaţia eminesciană,
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2 iunie 2005 – publicată în volumul Deţinători ai titlului de Doctor honoris causa, Universitatea de Stat”Alecu Russo” din Bălţi, Biblioteca ştiinţifică, Bălţi, 2008, pp. 107-126.
29. ”Osia statornică” – imagine eminesciană a identităţii naţionale, la Simpozionul
internaţional Limba şi literatura română: Regional – Naţional – European, Iaşi – Chişinău, 24-27 nov. 2005
30. Panait Istrati – despre prietenie, la Muzeul Brăilei, Brăila, 16 aprilie 2006..
31 . I monasteri moldavi: patrimonio dell’ Umanità, la Università degli Studi di Udine, 4 mai 2006.
32. Momento e modello Iordan nell’ italianistica, Simposio internazionale 80 anni di
italianistica presso l’Università „Al. I. Cuza”, Iaşi, 12-13 maggio 2006.
33. Stilul publicistic actual între libertatea de exprimare şi libertatea de expresie, la Al V-lea Simpozion naţional de jurnalism Stil şi limbaj în mass-media din România, Cluj-Napoca, 27-28 octombrie 2006
34. Actualitatea lui Eminescu în afirmarea unităţii şi identităţii românilor, la Conferinţa Naţională de Filologie „Limba română azi”, ediţia a X-a, Iaşi-Chişinău, 3- 7 noiembrie 2006
35. Eminescu şi revista ”Convorbiri literare”, la cea de-a XXXVIII-a ediţie a Zilelor
Eminescu, Ipoteşti – Botoşani, 13 – 17 ianuarie 2007
36. Sensuri brâncuşiene în două ”încifrări poetice”: Lucian Blaga şi Mircea Eliade, la Festivalul internaţional , ediţia a XVII-a: Blaga în actualitate, Cluj-Napoca, 3-5 mai 2007
37. Eminescu şi ”Convorbiri literare”, conferinţă de deschidere a Colocviului Naţional Studenţesc ”Mihai Eminescu”, ediţia a XXXII-a, Iaşi, 24-27 mai 2007.
38. Dicţionarul limbajului poetic eminescian, la Conferinţa Naţională a Cercetării Ştiinţifice din Învăţămîntul Superior, ediţia a IX-a – CNCSIS-9, Cluj ,17-19 mai 2007,
39. Eminescu şi Putna, la Colocviul închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta – Tradiţie spirituală românească şi deschidere spre universal, Putna, 18-20 august 2007
40. In memoriam prof. univ. dr. Teresa Ferro, la Simpozionul internaţinal Români majoritari/Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice, Iaşi, 19-21 septembrie 2007, Academia Română, Filiala Iaşi.
41. Unitatea limbii şi literaturii românilor (răspuns la Laudatio), la Universitatea de Stat – Chişinău, 25 sept. 2007
42. Termenul fire între sensul lingvistic şi sensuri poetice eminesciene, la Colocviul
internaţional Filologia modernă: realizări şi perspective în context european, In honorem acad. Silviu Berejan, 28 sept. 2007, Bălţi, Rep. Moldova
43.Literatura lui Panait Istrati între naţional şi universal, conferinţă în plen la Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului , ediţia a IX-Evoluţia şi funcţionarea limbii- perspective normative în noul context european, Suceava, 25-28 octombrie 2007
44. Poveste – semn poetic esenţial în creaţia eminesciană, conferinţă la Universitatea
”Petru Maior” din Tg. Mureş, 21 ianuarie 2008
45. Ipostaze ale întîlnirii metapoetice între Nichita Stănescu şi Mihai Eminescu, la
Simpozionul 75 de ani de la naşterea lui Nichita Stănescu, ”Casa Limbii Române”,
Chişinău, 14-16 aprilie 2008, Chişinău
46. Creaţia între Cartea Lumii şi Cartea Poetului în poetica eminesciană, conferinţă la
Universitatea “Petru Maior” din Tg. Mureş, 16 mai 2008
47. Manuscrise eminesciene, la Simpozionul „Caietele Eminescu” – Omagiu Acad.
Eugen Simion 75 ani, Academia Română, Filiala Iaşi, 14 iunie 2008
48. Participare la Dezbaterea ştiinţifică cu tema Istoria, limba şi literatura română în
şcoală, Academia Română, Bucureşti, 25 iunie 2008.
49. Direcţii de semnificare ale semnului poetic AER în creaţia eminesciană, conferinţă în plen la Colocviul internaţional Semantica limbii şi semantica discursului: interpretare şi descriere. In memoriam acad. Silviu Berejan, Chişinău, 30-31 iulie 2008.
50. Etic-estetic în limbă şi arte, conferinţă la Colocviul închinat memoriei acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga – Maica Benedicta – Epoca noastră, tensiunea etic-estetic, Putna, 20-23 august 2008.
51. Panait Istrati faţă cu limba de lemn, conferinţă la Al VII-lea Simpozion naţional de jurnalism, cu participare internaţională Limba de lemn în presă – ieri şi azi, Cluj-Napoca, 24-25 octombrie 2008.
52. Adevărul între Cuvîntul biblic şi Cuvîntul poetic în viziunea lui Eminescu, conferinţă în plen la Conferinţa Naţională TEXT ŞI DISCURS RELIGIOS, Ediţia I-a, Iaşi, 5-6 XII 2008; conferinţa de deschidere a Colocviului Naţional Studenţesc ”Mihai Eminescu”, Iaşi, ediţia a XXXV-a, 21 mai 2009.
53. Mihai Eminescu, conferinţă la Brăila, Brăila 641, Mihai Eminescu – Aniversare, 20 ianuarie 2009.
PROIECTE DE CERCETARE / Granturi
– Director de Proiect/Grant CNCSU, Dicţionarul limbajului poetic eminescian (DLPE), 1997 – 1999
Rezultatul cercetării:
DLPE: Concordanţele poeziilor antume, vol. I-II, 1048 pp., Ed. Axa, Botoşani, 2002
– Director de Proiect-Grant CNCSIS, Dicţionarul limbajului poetic eminescian (DLPE), 2004-2006
Rezultatul cercetării:
DLPE: Semne şi sensuri poetice. I. Arte, 246 pp., Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2005
DLPE: Concordanţele poeziilor postume, vol. I-IV, 2373 pp., Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2006.
DLPE: Semne şi sensuri poetice. II. Elemente primordiale, 296 pp. Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2007
Director de Proiect, Conferinţa Naţională de Filologie „Limba română azi”, Iaşi-Chişinău – ediţia a X-a, 2006 (MedC, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Institutul Cultural Român)
Rezultatul cercetării:
Desfăşurarea Conferinţei între 3-7 noiembrie 2007, la Iaşi şi la Chişinău;
Editarea volumului Limba română azi, 477 p., Ed.Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2007

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE

I. Volume monografice

1. Structura gramaticală a limbii române. Verbul, Iaşi, Ed. Junimea, 1976, 306 p.
2. Limbajul poetic eminescian, Iaşi, Ed. Junimea, 1979, 460 p.
3. Structura gramaticală a limbii române. Sintaxa, Iaşi, Ed. Junimea, 1983, 264 p
4. Structura stilistică a limbii române contemporane, Bucureşti, Editura Stiinţifică şi Enciclopedică, 1986, 264 p.
5. Structura gramaticală a limbii române. Numele şi pronumele. Adverbul, Iaşi, Editura Junimea, 1987, 214 p.
6. Morfo-sintaxa verbului românesc, Iaşi, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza”, 1997, 410 p.
7. Introducere în stilistică, Iaşi, Editura Polirom, 1999, 279 p.
8. Gramatica limbii române, Iaşi, Polirom, 1997, 1999, 2000, 2004; 543 p.;
ediţia a II-a, Iaşi, Polirom, 2005, 543 pp.; ediţia a III-a, Iaşi. Polirom, 2008, 605 p.

II. Volume coordonate

1. Lingvistică, Poetică, Stilistică (lucrările Colocviului Naţional), Iaşi, Universitatea
”Al. I. Cuza” din Iaşi, 1986, 311 p.
2. Probleme actuale de lingvistică română (împreună cu Anatol Ciobanu), Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iaşi, 2000, 406 p.
3. Atti del Convegno Internazionale ”Mihai Eminescu”, Venezia, 2000, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi, 2001, 245 p.
4. Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Concordanţele poeziilor antume, Botoşani, Editura Axa, 2002, vol. I, 528 p.; vol. II, 520 p.
5. Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Semne şi sensuri poetice. I. Arte (75 pagini contribuţie personală, studii de autor), Editura Universităţii ”Al. I. Cuza” Iaşi, 2005, 246 pp.
6. Dicţionarul limbajului poetic eminescian. Concordanţele poeziilor postume,
Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi, 2006, vol I.- 531 pp., vol II – 702 pp.,
vol. III – 658 pp., vol.IV – 482 pp.
7. Dicţionarul limbajului poetic eminescian.Semne şi sensuri poetice, II. Elemente
primordiale ( 40 pagini contribuţie-studii de autor), Iaşi, Editura Universităţii
„Al.I.Cuza” , 296 p., 2007
8. Caietele Eminescu (comunicările participanţilor la Colocviul Naţional Studenţesc
”Mihai Eminescu”), 1980-1989, Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iaşi
9 Collegium – Revistă de studii filologice, Iaşi, 1985-1990, Societatea de Ştiinţe
Filologice, Iaşi
10. Studii eminesciene, (comunicările participanţilor la Colocviul Naţional Studenţesc
„Mihai Eminescu”), nr. 1(11) – 2004, nr. 2 (12) – 2005, nr. 3 (13) – 2006, Editura Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi
11. Limba română azi (lucrările Conferinţei Naţionale de Filologie ”Limba română
azi”, Ediţia a X-a, Iaşi – Chişinău, 3-7 nov. 2006), 477 p. Editura Universităţii ”Al. I Cuza” din Iaşi, 2007
III. Ediţii
1. M. Eminescu, Despre cultură şi artă (Note asupra ediţiei, comentarii, În loc de postfaţă), Ed. Junimea, Iaşi, 1970, 314 p.
2-4. M. Eminescu, Poezii (Argument, comentarii, note), Iaşi, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza”, 1994, 459 p.; ed. a II-a, în 1997, 504 p.; ed. a III-a în 2000, 504 p.
5. Mihai Eminescu, Opera poetică (Cuvînt înainte, Note asupra ediţiei), Iaşi, Editura Polirom, 1999, 2000, 725 p.
6. Mihai Eminescu, Opera poetică (Cuvînt înainte, Note asupra ediţiei), ediţia a II-a, Iaşi, Editura Polirom, 2006, 756 pp.
7. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eminescu – Viaţa (Povestea unei vieţi), Editura Ieromonah Nicodim, Mînăstirea Putna, 2009, 236 pp.
8. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eminescu şi romantismul german (Prefaţă: O cale indispensabilă cunoaşterii creativităţii şi creaţiei eminesciene), Editura Ieromonah Nicodim, Mînăstirea Putna, 2009, 258 pp.

IV. Cursuri universitare

1. Il verbo, Torino, 1973, 75 p.
2. Il nome, Torino, 1973, 50 p.
3. Curs de lingvistică generală, Iaşi, 1978, 310 p.; 1986, 387 p.
4. Structura stilistică a limbii române contemporane, Iaşi, 1984, 306 p.;1985
5. Variante stilistice ale limbii literare, în vol. Prelegeri de limba română, Iaşi, 1982
6. Stilistica limbii române, Vol. I: Pentru o teorie a stilurilor, 97 pp.; Vol.II: Stilul beletristic, popular şi cult, 143 pp., Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 2004.
V. Studii şi articole (cca 150)
In volume:
1. Stilistica şi problema cercetării limbajului poetic românesc, în vol. Metodologia istoriei şi criticii literare, Bucureşti, Ed. Academiei, 1969, pp. 189-198
2. Pentru o teorie a semnului poetic, în vol. Studii de stilistică, poetică, semiotică, Cluj, 1980, pp. 145-152
3. Semnul lingvistic între “langue” şi “parole”, în vol. Cunoaştere. Creativitate. Comunicare. II, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, 1981, pp. 14-18
4. Il romanzo manzoniano ed il romanzo storico romeno, în vol. Atti dell’ XI Congresso Nazionale di Studi Manzoniani, 1982, pp. 157-172
5. Dualismul limbii în concepţia lui A. Philippide, în vol. Alexandru Philippide – 50 de ani de la moarte, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iaşi, 1983, pp. 27-31
6. Raportul dintre teatru şi public în concepţia lui Eminescu, în vol. Omagiu lui G.
Istrate, Iaşi, Universitatea ”Al. I. Cuza”, 1984, pp. 229-248
7. “Mai am un singur dor” – poem al reintegrării prin moarte în unitatea cosmică, în vol. Lingvistică. Poetică. Stilistică, Iaşi, 1986, pp. 97-102
8. Omul faţă cu limba, în vol. Omul şi limbajul său. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, Iaşi, AUI, 1992, pp. 115-120
9. Literatura lui Eugen Coşeriu în limba italiană, în vol. Omul şi limbajul său. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu, Iaşi, AUI, 1992, pp. 51-56
10. Mihai Eminescu – Doina. Geneză, context, structură şi semnificaţii poetice, în vol. G.I. Tohăneanu – 70, Editura Amphora, Timişoara, 1995, pp. 251-257
11. Semne, nume, sensuri poetice în ”Luceafărul”, în vol. Limbaje şi comunicare. II,, Institutul European, Iaşi, 1997, pp. 219-232
12. Omul […] metaforizant şi natura limbajului poetic, în vol. Eonul Blaga – Intîiul veac, Bucureşti, Ed. Albatros, 1997, pp. 251-262
13. Expresie, semnificaţie, sens, în vol. Limbaje şi comunicare. III. Expresie şi sens, Ed. Junimea, Iaşi, 1998, pp. 134-143
14. Eminescu şi problema adevărului, în vol. Omagiu prof. univ. Vitalie Marin, Univ. De Stat din Moldova, Chişinău, 2000, pp. 238-246
15. Expresivitatea limbii române împotriva exilului siberian al fiinţei umane (Aniţa Nandriş), în vol. Probleme actuale de lingvistică română, Chişinău, 2000, pp. 62-73
16. Oscar Pavoni, în vol. Dizionario enciclopedico internazionale d’arte
contemporanea, Casa Editrice Alba, 2000, p. 224
17. Limbajul poetic ca limbaj absolut, în vol. Eminescu – Mă topesc în flăcări.
Dialoguri cu eminescologi în perspectiva Mileniului III, Ed. Litera – David,
Chişinău- Bucureşti, 2000, pp. 621-626
18. Vaporul nu putea să nu existe, în vol. Toamna vaporului. Confesiuni, memorii,
amintiri, Ed. Erota, Iaşi, 2000, pp. 244-249
19. Il linguaggio poetico di Eminescu: Dalla lingua fenomenica alla lingua essenziale, în vol. Atti del Convegno Internazionale ”Mihai Eminescu”, Venezia, 2000, Ed.
Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi, 2001, pp. 47-68
20. Sulla semantica di alcuni termini romeni in comparazione con i loro corrispondenti in italiano, în vol. Convegno “La romanità orientale e l’Italia”, UNESCO, Bucureşti, 2001, pp. 22-37
21. Identitatea naţională între limbă şi literatură, în vol. Limba şi literatura română în spaţiul etno-cultural daco-românesc şi în diaspora, Academia Română – Institutul de Filologie Română ”A. Philippide”, Iaşi, Ed. Trinitas, 2003, p. 47-60
22. Mihai Iordache al Sucevei, în vol. Mihail Iordache. Evocări, Editura Augusta,
Timişoara, 2003, pp. 26-32
23. Eminescu e Venezia, în vol. Dall’ Adriatico al Mar Nero: Veneziani e romeni,
tracciati di storie comune, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, 2003, pp. 262-274
24. Unitatea şi identitatea românilor în două oglinzi: Eminescu şi Mateevici, în vol. Unitatea limbii române. Cu privire specială la Basarabia şi Bucovina, Ed. Academiei, Bucureşti, 2004, p. 89-101; şi în vol.Limba română, adevărata mea patrie, Antologie filologică, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2005, pp. 652-665.
25. Imaginea lui Ştefan cel Mare de la Grigore Ureche la Mihai Eminescu, în vol. Jumătate de mileniu întru învecinicirea lui Ştefan cel Mare, Biblioteca „Mioriţa”,
Cîmpulung Bucovina, 2004, pp. 95-103 (republicată cu modificări din Dacia literară nr.
1,1996)
26. Sacro ed estetico nella pittura dei monasteri della Bucovina, în vol. La cultura romena tra l’Occidente e l’Oriente: gli umanesimi greco-bizantino, latino e slavo, Convegno Internazionale di Studi, Iaşi, Romania, 21-22 maggio 2004, pp. 105-120
27. Limba – componentă fundamentală a specificului naţional, în vol.Limba română, adevărata mea patrie, Antologie filologică, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2005, pp. 939-946
28. ”Osia statornică” – imagine eminesciană a identităţii naţionale, în vol. Limba şi literatura română: Regional – Naţional – European, Iaşi- Chişinău, nov. 2005, Casa Editorială „Demiurg”, Iaşi 2006, pp.41-58
29. Momento e modello Iordan nell’ Italianistica, în vol. 80 anni di italianistica presso L’Università „Al. I. Cuza” di Iaşi – Atti del Simpozio Internazionale di Iaşi, 12-13 maggio 2006, Iaşi, pp. 203-212
30. Actualitatea lui Eminescu în afirmarea unităţii şi identităţii românilor, în vol. Limba română azi, Lucrările Conferinţei Naţionale de Filologie ”Limba română azi”, Ediţia X- a, Iaşi – Chişinău, 3-7 nov. 2006, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi, 2007, pp. 11-20.
31. Literatura lui Panait Istrati între naţional şi universal, în vol. Limbaje şi comunicare IX (partea 1), Evoluţia şi funcţionarea limbii – perspective normative în noul context în noul context european, Editura Universităţii Suceava, 2007, pp. 89-111
32. Sensuri brâncuşiene în două ”încifrări poetice”: Lucian Blaga şi Mircea Eliade, în Meridian Blaga 7, Tom 1 – Literatură, Societatea Culturală”Lucian Blaga” Cluj-Napoca, pp. 105-115, 2007 (2008?)
33. Eminescu şi Putna, în vol. Caietele de la Putna – Tradiţie şi spiritualitate românească şi deschidere spre universal, Editura Grup Muşatinii Suceava, vol. I-2008-1, pp. 113-134.
34. Adevărul între Cuvîntul biblic şi Cuvîntul poetic în viziunea lui Eminescu, conferinţă în plen la Conferinţa Naţională TEXT ŞI DISCURS RELIGIOS, Ediţia I-a, Iaşi, 5-6 XII 2008, nr. 1/2009, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi, pp. 45-56
În reviste:
1. Elementul arhaic şi funcţia sa la Eminescu, AUI, XI (1965), fs. 2, pp. 146-167
2. Aspecte stilistice ale întrebuinţării neologismului la Eminescu, AUI, XIII (1967), fs. 2 pp. 131-154
3. Naţional şi universal în concepţia despre artă a lui Eminescu, Cronica (II) ,1967, nr. 24, p.7
4. S. Puşcariu si problemele structurii gramaticale a limbii române, AUI, XIV (1968), fs. 2, pp. 181-193
5. Este se marcă a reflexivului românesc?, AnL, XIX, (1968), pp. 169-174
6. Vocabularul operei lui Caragiale, AUI, (XV), 1969 , pp. 79-95
7. Metafora universului în poezia lui Eminescu, Cronica (IV), 1969, nr. 24, p. 9
8 . Structura gramaticală a limbii române în concepţia lui A. Philippide, AUI, XVI (1970), pp. 35- 46
9. Despre interpretarea stilistică a creaţiei literare, Cronica (V), 1970, nr. 39, p. 7; nr. 41, p. 8
10. Interpretarea poeziei eminesciene plecînd de la Blaga, Conv. Lit., I (1970), nr. 5, pp. 77-81
11. Semiauxiliarele, AnL, (XXI), 1970, pp. 79-96
12. Expresia lingvistică a universului în poezia lui Eminescu, Limbă şi literatură, XXIV (1970), pp. 41-68
13. Poetic, nepoetic, nonpoetic sau … antipoetic, Iaşul literar, 1970, nr. 1, pp. 72-75
14. Vocabularul nostru cel de toate zilele, Iaşul literar, 1970, nr.2, pp. 69-72
15. Gramatică şi poezie, Iaşul literar, 1970, nr. 3, pp. 59-62
16. Rima, acest “canon” depăşit …, Iaşul literar, 1970, nr.4, pp. 58-61
17. Tot despre rimă…, Conv. Lit., 1970, nr.1, pp. 87-91
18. Între “creaţie” lingvistică şi poezie, Conv. Lit., 1970, nr. 2, pp. 73-76
19. Între poezie şi “parvenitism” literar, Conv. Lit., 1970, nr. 3, pp. 77-81
20. “Arta” unei interpretări a artei literare, Conv. Lit., 1970, nr.7, pp. 82-85
21. Ibrăileanu şi problemele limbajului poetic, Conv. Lit., II (1971), nr. 8, pp. 86-91
22. Note despre limbajul poetic, Conv. Lit., II (1971), nr. 9, pp. 79-82
23. În căutarea cuvîntului, Conv. Lit., 1971, nr. 1, pp. 70-74
24. Aspecte ale sintaxei frazei în scrierile lui Caragiale, AUI, XVIII (1972), pp. 79-91
25. Cultura românească în Italia, Cronica, VII (1972), nr. 23, p. 16
26. Aspecte stilistice ale articulării substantivului în poezia lui Eminescu, AnL, XXIV (1973), pp. 63-73
27. “Lacul” de M. Eminescu, Cronica, VIII (1973), nr. 2
28. Al. Manzoni şi teoria romantismului, Cronica, VIII (1973), nr. 42
29. Al. Manzoni în critica literară românească, Tribuna, XVII (1973), nr. 29, p. 10
30. Metafora indirectă la Eminescu, Cronica, X (1975), nr. 2
31. Pentru o semantică a imaginii în poezia lui Eminescu, Cronica, X (1975), nr. 41
32. Perspectiva umană în structura semantică a metaforei eminesciene, Cronica, 1976, nr. 24, pp. 1,4
33. Literatura română în Italia, Conv. Lit., 1976, nr. 5, pp. 19-20
34. N. Stănescu, “Cîntec”. Interpretare poetică, Limbă şi literatură, 1976, nr. 2, pp. 463-471
35. Il romanzo manzoniano ed il romanzo storico romeno, Notiziario , Bucuresti, 1976, nr.2, pp. 27-38
36. Vocabularul eminescian între statistică şi semnificaţii, Cronica, 1977, nr. 2,3
37. Al. Manzoni în România, Annali manzoniani, vol. VII, Milano, 1977, pp. 381-399
38. Limba, presa, radio-televiziunea, Conv. Lit., 1977, nr. 8, p. 13
39. Despre creativitate în limbă, Conv. Lit., 1977, nr. 9, p. 16
40. Structura gramaticală între libertate şi constrîngeri, Conv. Lit.,1977, nr. 10, p. 12
41. Limba şi relaţiile sociale, Conv. Lit., 1977, nr. 11, p. 13
42. Şcoala şi limba, Conv. Lit., 1977, nr. 12, p. 18
43. Poezia română în Italia, Cronica, 1978, nr. 42
44. Intre limbă şi stil, Conv. Lit., 1978, nr. 2, p. 13
45. Cuvîntul şi sensurile lui, Conv. Lit., 1978, nr. 3, p. 4
46. O problemă de gramatică, Conv. Lit., 1978, nr. 4, p. 11
47. Între tendinţă şi modă lingvistică, Conv. Lit., 1978, nr. 7, p. 10
48. Paralelisme lexicale, Conv. Lit., 1978, nr. 9, p. 11
49. Atitudini politice şi semnificaţii lirice la Eminescu, Cronica, 1979, nr. 2, p. 2
50. A. Balducci, scriitor de teatru politic, Arlechin, 1979, nr. 5-6, pp. 2,3
51. Metaforele poeticii eminesciene, Cronica, 1979, nr. 24, p. 3
52. Stilul ştiinţific, Limba şi literatura română, 1980, nr. 3, pp. 11-16
53. Rimă şi semnificaţie poetică la Eminescu, Cronica, 1980, nr. 14
54. Oameni de teatru ai secolului XX: Giorgio Strehler, Arlechin, Iaşi, 1981, nr.11-12, pp. 21-22
55. Mario Ruffini, traducător al poeziei lui Eminescu, Cronica, 1983, nr. 2, pp. 4-5
56. Raporturi lexicale şi semnificaţii poetice în “Luceafărul”, Cronica, 1983, nr. 24, p. 4
57. Propoziţia complexă, AUI, XXVIII/XXIX (1982-1983), pp. 83-87
58. Derivarea lexicală între posibil şi necesar, Cronica, 1983, nr. 17, p. II
59. Tot despre derivarea lexicală şi limitele ei, Cronica, 1983, nr. 30, pp. II şi IV
60. Raportul regional-literar, Cronica, 1983, nr. 41, p. II
61. “Luceafărul” în limba italiană, Cronica, 1984, nr. 2
62. 1883 – Anul Eminescu, AnL, Iaşi, 1983-1984, pp. 1-7
63. Nino Palumbo e la sua ricerca dell’umanità dell’uomo, in Singolare/Plurale, supplemento al no. 2 (35), Bari, 1984, pp. I-IV
64. Nivelele stilistice ale limbii, AUI, Lingvistică, 1985, pp. 21-30
65. Diateza dinamică, Collegium, Iaşi, 1, 1985, pp. 16-27
66. Regional-literar în textul artistic, AnL, secţiunea A, 1985, pp. 373-378
67. Datoria posterităţii lui Eminescu, Conv. Lit., 1985, nr. 7, p. 6
68. Limbajul poetic eminescian în interpretarea lui G. Ibrăileanu, AUI, Literatură, 1986, pp. 31-38
69. Adjective posesive sau pronume personale în genitiv?, Collegium, Iaşi, 2, 1986, pp. 131-136
70. Persoană gramaticală – persoană narativă – personaj literar, Collegium, Iaşi, 2, 1986, pp. 5-8
71. Timp gramatical – timp narativ în “Sărmanul Dionis”, Collegium, Iaşi, 3, 1987, pp. 47-58
72. Coordonarea opozitivă, AUI, Lingvistică, 1987, (Omagiu lui G. Ivănescu), pp. 41-47
73. Funcţii sintactice realizate prin constituenţi multipli, Collegium, Iaşi, 4, 1988, pp. 128-137
74. G. Ivănescu despre limbajul poetic, AUI, Lingvistică, 1988, pp. 37-46
75. I. Iordan şi stilistica limbii române, Collegium, Iaşi, 4, 1988, pp. 172-179
76. Le langage poétique – espace de la recuperation de l’essence originaire de la langue – idée centrale dans la poétique de Mihai Eminescu, AUI, XXXV (1989), pp. 1-10
77. Eminescu şi limba română, Cronica, 1989, nr. 2, p. 3
78. Modelul Creangă în studiul stilisticii limbii române, AUI, 1990, pp. 35-38
79. Azi despre Eminescu, Cronica, 1990, nr. 2, p. 5
80. Temps grammatical – temps narratif dans ”Le pauvre Dionis”, AUI, tomul XXXVII, Filosofie, nr. 1-2 (1991), pp. 108-116
81. Eugen Coşeriu – Un mare lingvist contemporan, Cronica, 1991, nr. 24, p. 13
82. Limba – componentă fundamentală a specificului naţional, Limba română, Chişinău, 1991- 1992, pp. 65-69
83. Între două scrisori, Cronica, XXVII, 1-15 V 1992, nr. 9, p. 6
84. Despre ortografia limbii române fără patimă (şi fără ideologie şi fără politică),I, Cronica, nr.8, anul XXVIII, 15-30 IV 1993, pp. 11-13,15; II, nr.9, anul XXVIII, 1-15 V 1993, pp. 12-13
85. G. Ivănescu – creator de şcolă în lingvistica românească, Dacia literară, 1993, nr. 1, p. 4
86. Un scriitor român între Estul şi Vestul deceniului trei – Panait Istrati, Limbă şi literatură, 1994, nr. 1, pp. 33-42
87. Aron Pumnul – Eminescu şi sensul fundamental al istoriei românilor, Dacia literară, 1994, nr. 2, pp. 31-36
88. Eminescu şi Italia, Dacia literară, 1994, nr.3, pp. 2-9
89. Scrisori din România (N. Cartojan şi S. Puşcariu către M. Bartoli), Dacia literară, 1993, nr. 3, pp. 31-32
90. Brâncuşi văzut în /din Italia, Dacia literară, 1994, nr. 3, pp. 34-39 (cu pseudonimul Andrei Cumpănă)
91. Gramatica între teoria limbii şi perspectiva didactică, Limba română, Chişinău, 1994, nr. 3, pp. 39-46
92. A. Mateevici, autorul celui mai profund poem închinat limbii române, Dacia literară, 1996, nr. 4, pp. 19-22
93. M. Blecher – Fiinţa umană între metafora noroiului şi metafora zborului, Dacia literară, 1995, nr. 1, pp. 28-31
94. Realul şi transcenderea realului în poetica şi creaţia lui Panait Istrati, Dacia literară, 1995, nr. 3, pp. 32-37
95. Imaginea lui Ştefan cel Mare între Gr. Ureche şi Mihai Eminescu, Dacia literară, 1996, nr. 1, pp. 50-53
96. Lupta continuă, Dacia literară, 1996, nr. 2, pp. 4-8
97. Scurtă întoarcere în timp, Dacia literară, 1996, nr.2, pp. 11-12
98. Adevăruri axiomatice puse în discuţie, Dacia literară, 1996, nr. 2, pp. 14-17
99. Eminescu şi problema adevărului, Dacia literară, 1998,nr. 2, pp. 20-22
100. O versiune italiană din proza lui Eminescu între emfază şi ignorarea exigenţelor actului de traducere (cu referire la volumul La mia ombra ed altri racconti, Ed. ”Rizzoli”, Milano 2000, îngrijit de Marin Mincu), Dacia literară, nr.4/2000), pp. 6-11
101. [fără titlu], în C.L. Rusu şi Olga Rusu, Mihai Eminescu, O monografie în imagini, Ed. Junimea, Iaşi, 2000, pp. 3-4
102. Eugen Coşeriu – Apărător al unităţii şi identităţii limbii şi culturii româneşti, pp. 10-11; Între două scrisori, pp. 151-155, Limba română, Chişinău XII (2002), nr. 10, In memoriam Eugen Coşeriu,
103. De ce scriu şi susţin scrierea cu î din i?, România literară, 49, 2002, p. 20-21
104. Eminescu şi Venezia, (I, II), Dacia literară, XIV, nr. 49 (2/2003), pp. 12-24; nr. 50 (3/2003) pp. 21-25
105. A intrat cu adevărat Eminescu în Città di Venezia?, LA&I (Litere, arte, idei) (supliment de cultură al ziarului Cotidianul), nr. 9 (265), anul VIII, 3 martie 2003
106. Ipoteşti – Realitate şi poezie, LA&I, nr. 11 (267), anul VIII, 17 martie 2003
107. Zbor frînt – Glose pe marginea poeziei lui Cătălin Anuţa, Dacia literară, XV, nr. 2/2004) pp. 32-34
108. Scriitori români la Veneţia în secolul al XIX-lea, în Prelegeri academice, vol. III, nr. 3, 2004, pp.103-119
109. Eminescu şi ”Convorbiri literare”, în Convorbiri literare, iunie 2007, pp. 82-85 (I), iulie 2007, pp. 92-97 (II); în Studii eminesciene, 4(14), pp. 5-15, Iaşi 2007
110. In memoriam Prof. Dr. Teresa Ferro, în Convorbiri literare, octombrie 2007, nr. 10 (142) p. 56 (2007)
111. Sensuri brâncuşiene în două ”încifrări poetice”: Lucian Blaga şi Mircea Eliade, în Limba română, Chişinău, nr. 10-12 (148-150), pp. 22-32, 2007; în Meridian Blaga 7, Tom 1 – Literatură, Societatea Culturală”Lucian Blaga” Cluj-Napoca, pp. 105-115
112. Reprezentarea romanescă a parizienei în literatura franceză din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, în Intertext, nr.1/2 2007, Chişinău, Universitatea
Liberă Internaţională, Inst. de cercetări filologice şi internaţionale, pp. 294-295.
113. Unitatea limbii şi literaturii românilor, în Limba română, nr. 1-2 (151-152), 2008, pp. 14-28.
114. Ipostaze ale întîlnirii metapoetice între Nichita Stănescu şi Mihai Eminescu,
în Limba română, Chişinău, nr. 7-8 (157-158), 2008, pp. 14-29.
115. Direcţii de semnificare ale semnului poetic aer în creaţia poetică eminesciană,
în Limba română, Chişinău, nr. 9-10 (159-160), 2008, pp. 21-32.
116. Pe marginea Bacalaureatului – 2008, în Caiete critice (În dezbatere: Istoria şi
literatura română la Bacalaureat), nr. 6-7 (248-249)/2008, pp. 53-58.
117. Panait Istrati faţă cu limba de lemn, în Limba română, nr. 11-12 (161-162),
Chişinău, 2008, pp. 65-80.
118. O cale insolită de acces la lumea de sensuri a creaţiei lui Mircea Eliade, în
Convorbiri literare, decembrie 2008, nr. 12 (156), pp. 41-43.
119. Eminescu şi Putna, în Glasul Bucovinei, nr.3/2009, an XV, nr. 59, pp. 109-123.
120. Sub semnu limbii române, în Limba română, nr. 1-4 (163-166), Chişinău, 2009,
pp. 125-128.
121. Adevărul între Cuvîntul biblic şi Cuvîntul poetic în viziunea lui Eminescu, în
Limba română, nr. 5-6 (167-168), Chişinău 2009, pp. 26-36.

VI. Prefeţe

1. O nouă ”cheie” de lectură a romanului lui M. Proust, la Elena Prus, Poetica modalităţii la Proust, Chişinău, 1998, pp. 3-5
2. Mîntuirea prin poezie (Salvation through Poetry), la Ion Boroda, Noaptea şoimului, (Night of the Hawk) Ed. Junimea, Iaşi, 1998, pp. 4-9
3. Ipoteşti, poezie şi sacru, la Valentin Coşereanu, Eminescu – Ipoteşti – Eminescu, Ipoteşti, 2000, pp. VII-IX
4. Panait Istrati din perspectiva narativităţii, la Zamfir Bălan, Panait Istrati. Tipologie narativă, Ed. Istros, Brăila, 2001, pp. 9-18
5. O analiză rafinată, la Irina Andone, Farmec dureros: Poetica eminesciană a contrariilor,Ed. Cronica, Iaşi, 2002, pp. 261-262; 264-265
5. Retorica între ştiinţă şi etică, la Odette Arhip, Retorică, Iaşi, Ed. Cantes, 2002, pp. I-VIII
6. Basmul incotro?, la Mihaela-Cernăuţi Gorodeţchi, Poetica basmului modern, Editura Universitas XXI, 2002, Iaşi, pp. I-XII
7. Poetica elementelor – cale esenţială de acces în lumea creaţiei poetice a lui
Lucian Blaga, la Lăcrămioara Solomon, Poetica elementelor în lirica lui
Lucian Blaga, Institutul European Iaşi, 2008 (Colecţia Academica – 44; Seria
Litere), pp. 7-15
8. Prefaţă, la Alexei Palii, Dicţionar de dificultăţi şi surprize ale limbii
române, Editura Epigraf, Chişinău, 248 pp., 2008.
9. Jurnalul – expresie a raportului dintre Eul superficial şi Eul profund al Fiinţei
umane, la Smaranda Ghiţă, Lumi interioare. Jurnalul între document şi
ficţiune, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi, 2009, pp. 7-14.
VII. Recenzii şi comentarii

1. M. Eminescu, Poesie d’ amore ( a cura di M. Ruffini), Torino, 1964; AUI, XI (1965), fs. 2, pp. 229-231
2. J. Cohen, Structure du langage poétique, Paris, 1966; AUI, XV, (1969), pp. 155-156
3. Dicţionarul Eminescu, Editura Academiei, Bucureşti, 1968; Cronica, IV, 1969, nr. 3
4. P. Brodin, Ecrivains américains d’aujourd’hui des années ’60, Paris, 1969; AnL, XXI, (1970)
5. Méthodes de la grammaire, Paris, (1966); AUI, XVI (1970), pp. 144-146
6. Poétique, Paris, 1970; Conv. Lit., II ,1971, nr. 6
7. A. J. Greimas, Sémantique structurale, Paris, 1966; AUI, XVII (1971)
8. E. Petrovici, Studii de dialectologie şi toponimie, Editura Academiei, Bucureşti, 1970; în revista Parole e metodi, Torino, 1973, nr. 5, pp. 143-145
9. Atlasul lingvistic român, Vol. VII; Editura Academiei, Bucureşti, 1972; în Parole e metodi, Torino, 1973, nr. 6, pp. 317-318
10. Studii de limbă literară şi filologie, Vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1972, în Parole e metodi, 1973,pp. 316-317
11. Ecaterina Teodorescu, Propoziţia subiectivă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, în Parole e metodi, 1973, nr. 6, pp. 319-320
12. A. Vraciu, Studii de lingvistică generală, Editura Junimea, Iaşi, 1972; Parole e metodi, 1973, nr. 6, pp. 321-322
13. E. Bălan – Osiac, Sentimentul dorului în poezia română, spaniolă şi portugheză, Ed. Minerva, Bucureşti; în Quaderni ibero-americani, Torino, nr. 42-44, 1972-1974, pp. 202-203
14. Marin Sorescu în italiană, Cronica, VIII (1973), nr. 6
15. O interpretare a poeticii lui Blaga în Italia, Cronica, VIII (1973), nr. 9
16. Limba română interpretată de G. Bonfante, Cronica, X (1975), nr. 20
17. M. Ruffini, interpret al epocii lui C. Brâncoveanu, Cronica X (1975), nr. 27
18. Un alt mod de a face istoria unei limbi (G. Devoto), Cronica X (1975), nr. 37
19. O nouă carte despre România apărută în Italia (La Romania), Cronica, XI, (1976), nr. 53
20. O nouă versiune italiană din poeziile lui T. Arghezi, Cronica, VIII, (1973), nr. 17
21. O nouă revistă de cultură: Notizie culturali italiane, Cronica, XI, (1976), nr. 9
22. Al. Andriescu, Stil şi limbaj, Ed. Junimea, Iaşi, 1977; Conv. Lit., 1977, nr. 6
23. Manzoni pro e contro, Conv. Lit., 1977, nr. 11
24. O revistă ”Limba Noastră” la Chişinău, Cronica, anul XXVI, (1991), nr. 24, p. 2
25. Un debut de excepţie: Camelia Toma, ”Cucuveaua din strană”, Conv. Lit., nr. 8 (81), sept. 2002, pp. 143-144
26. Dicţionarul moldovenesc-românesc – un avorton între inepţie şi ticăloşie, Contrafort, anul X, nr. 10-11 (108-109), oct.-nov. 2003, p. 12
27. „Gramatica limbii române”, între răspunsuri şi întrebări, Cultura, Fundaţia Culturală Română, nr. 24 (76), pp. 16-17, 1 iunie, 2006.
28. Beniamin Sîngeorzan, „Între cuvinte”, Ed. Opera Magna, Iaşi, 2006, referinţe critice.

VIII. Publicistică

1. De vorbă cu prof. C.C. Secchi – directorul Centrului de Studii “Al. Manzoni” Milano,Cronica, 1973, nr. 31
2. Milano l-a sărbătorit pe Manzoni, Cronica, 1973, nr. 31
3. De vorbă cu prof. Mario Ruffini, Tribuna, 1973, nr. 2
4. M. Ruffini la 80 de ani, Cronica, XI, 1976, nr. 46
5. Iaşi – Perugia, Cronica, nr. 45, 1977
6. De vorbă cu dramaturgul A. Balducci, Arlechin, 1979, nr. 5-6, p.1
7. Eugenio Montale, Cronica, 1980, nr. 14
8. O viaţă închinată ştiinţei limbii (interviu cu prof.dr. G. Ivănescu), Cronica, 1982, 48
9. Ion Turcuş (1924-1981. In memoriam), AnL, tom XXVIII, 1981-82,A, pp. 145-146
10. Nino Palumbo, Cronica, 1983, nr. 27
11. Lecţia lui Eminescu, Cronica, 1989, nr. 24, p. 10
12. Uitasem să rîdem, Cronica, serie nouă, anul II, nr. 1, (1249), 5 ian. 1990
13. Lupta continuă, Dacia literară, 1996, nr. 2, pp. 4-8
14. Anul Eminescu la Veneţia, Conv. Lit., serie nouă, ian. 2001, nr. 1, (61), p. 4
15. Două evenimente artistice de excepţie la Veneţia, Conv. Lit., 2001, nr. 2, p. 11
16. Universitatea azi, Timpul, serie nouă, anul III, martie 2002, p. 4
17. ”Modelul Coşeriu” – mărturii, interviuri, anchete, recenzii, Contrafort, (supliment) anul X, nr. 10-11 (108-109), oct.-nov. 2003, p. 12
18. Gheorghe Ivănescu, Ziarul de Iaşi, 15 mai 2004, (nr. 113) p. 6A
19. Plecarea poetului, Dacia literară, nr. 54, (3/2004), p. 59
20. Dialog cu Prof.univ.dr. Dumitru Irimia – Facultatea de Litere a Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi , Mircea-Cristian Ghenghea, în Constelaţii ieşene – ASTRA, Organizaţia de tineret a despărţămîntului”Mihail Kogălniceanu” Iaşi, anul I, nr. 4, dec. 2006, pp. 28-32.

IX. Traduceri

1. Umberto Eco, Totul e semn dar semnul e tot?, Cronica, 1976, nr. 10
2. G. C. Argan, Sculptura ab ovo, Cronica, 1976, nr. 19
3. Mario de Micheli, Sculptura care umple cerul, Conv. Lit., 1976, nr. 6
4. A. Balducci, Manifest pentru Allende (dramă în doi timpi), Arlechin, 1979, nr. 5-6,
pp. 21-47
5. G. Strehler, Note de regie la ”Regele Lear”, Arlechin, 1981, nr. 11-12, pp. 23-28
6. Nino Palumbo, Ziarul (cu studiul introductiv În căutarea umanităţii omului, pp. 5-19) , Bucureşti, Ed. Univers, 1982, 315 pp.
7. Eugen Coşeriu, Omul cu floarea în buzunar, Cronica, nr. 25, Anul XXVI, 1-15 sept. 1991, p. 7
8. Eugen Coşeriu, Proză: Cinema, Îmi spun inginer, Cele trei surori, Umflătura (după vol. La stagione delle piogge, Racconti e scherzi, Tübingen, 1988), Cronica,1992, nr. 9, p. 7
9. Eugen Coşeriu, Omul şi limbajul, Cronica, XXVII, nr. 7, 1-15 IV 1992, pp. 6-7 (traducere după L’uomo e il linguaggio, în vol. E. Coserio, Teoria del linguaggio e linguistica generale, Bari, 1971, pp. 3-18)
10. A. Balducci, Grandangolo, Dacia literară, 1993, nr. 3, pp. 49-56
11. Nicolae Iorga, Conferinţe în Italia. Raporturi între Italia meridională şi România, Oaspeţi români la Veneţia, Dacia literară, nr. 3, 1994, pp. 24-25
12. Elena Simionovici, Santo Monastero Voroneţ . Focolare di storia romena e di spiritualità ortodossa, Editura Thausib, Sibiu, 2002, 151 pp.

SEMNALĂRI

– Scriitori ieşeni contemporani – Dicţionar biobibliografic, Nicolae Busuioc, Iaşi, Ed. Junimea, 1997, pp. 213-214
– Dicţionarul oamenilor de seamă din judeţul Neamţ, Constantin Prangati, Ed. Crigarux, Piatra Neamţ, 1999, p. 122
– Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani – Dicţionar, Nicolae Busuioc, Iaşi, Ed. Vasiliana ’98, 2002, p. 233, 234
– Dicţionarul general al literaturii române, Ed. Academiei, vol. III, Bucureşti, 2005, pp. 670-671
– Analele Ştiinţifice alu Universităţii ”Al. I. Cuza” din Iaşi (Serie nouă), Secţiunea III 3 – Lingvistică, Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia, Tomul XLIX-L, 2003/2004, Editura Universităţii ”Al. I. Cuza”, Iaşi, 586 pp. (Tabula gratulatoria: Mioara Avram, Silviu Berejan, Sorina Bălănescu, Grigore Bostan, Ioana Both, Maria Carpov, Giugliemo Cinque, Anatol Ciobanu, Livia Cotorcea, Pompiliu Crăciunescu, Luminiţa Fassel, Teresa Ferro, Valeria Guţu-Romalo, Emil Iordache, Vitalie Marin, Eugen Munteanu, Mariana Neţ, Ileana Oancea, Gabriela Pana-Dindelegan, Ion Pogorilovschi, Gh. Popa, Elena Prus, Tatiana Slama-Cazacu, Maria Şhleahtiţchi, Gh. I. Tohăneanu, Vasile Ţăra, Anca Vasiliu şi alţii).
– Limba română, sub titlul Dumitru Irimia – promotor al identităţii românilor , nr. 1-2 (151-152) 2008, Chişinău, pp. 1-69,
– Universitatea de Stat din Moldova, publicaţie a Universităţii de Stat din Moldova, nr. 3(81), 30 octombrie 2007, Chişinău, pp. 1: O figură care completează lipsa unei catedre „Eminescu”(Mihai Morăraş) şi p. 4: Prietenie cu sorţi de izbîndă (Ion Melniciuc).
Referinţe critice
– Emil Manu, Mircea Tomuş, Vasile Ţâra, Livia Cotorcea, Dan Mănucă, Mihaela Mancaş, Eugen Munteanu, Valentina Butnaru şi alţii – în volume şi în revistele Analele ştiinţifice aleUniversităţii „Al. I. Cuza”, Analele Universităţii Timişoara, Astra, Contemporanul, Cronica, Convorbiri literare, Săptămîna etc.
– Solomon Marcus – în România literară nr. 4/31 ianuarie 2007.
– Anatol Ciobanu, Irina Condrea, Solomon Marcus, Rodica Marian, Valeria Guţu Romalo, Lucia Cifor şi alţii – în Limba română nr. 1-2 (151-152) 2008.
– Lucian Chişu, Laboratorul poetic eminescian, în Caiete critice nr. 1-2-3/2009, pp. 31-34.
– Ioana Vasiloiu, Eminescu – semne şi sensuri, în Caiete critice nr. 1-2-3/2009, pp. 35-37.
O umilă ”semnalare” se dorește și omagiul de pe acest blog!!!

Reclame

9 răspunsuri la „Profesorul Dumitru Irimia – ultimul CV

 1. Elena, am ramas impresionata de cv-ul si publicatiile d-lui Irimia, o capacitate-asa il putem numii.

 2. Mihaela, nu a fost un vanitos… Nici noi nu stiam… desi indraznesc sa spun ca am fost apropiati domnului profesor, cel putin cativa ani… Nici noua, doctoranzilor, nu ne-a solicitat titlurile domniei sale, nu ne-a impus niciodata nimic…

 3. In acel interviu la care ( ne) ai trimis ( ziarul Suplimentul…) e cuprins, in final, un paragraf, in care , sub forma unui raspuns, d-l profesor Irimia vorbeste despre modul in care ii apar studentul si profesorul. Chiar fara citirea acelor rinduri, cei care l-au cunoscut pot confirma totul. Intilnirile cu profesorul Irimia insemnau in primul rind intilnirile cu tine insuti, insemnau tot atitea indemnuri de a te cauta…
  Poate nu putini studenti, colaboratori au simtit nevoia sa ii dovedeasca recunostinta, dar ceea ce mai toti numeau ” incurajari” ( venind din partea d-lui profesor), chiar insemnau pentru acest om altceva. Insemnau incercarile profesorului si omului de a -l determina pe celalalt sa se vada asa cum il vedea el, in ce avea el mai profund. Asta era bucuria profesorului Irimia: a citi frumosul din om. Profesorul Irimia va ramine mereu in viata acelora care au avut bucuria sa-l intilneasca.
  Un scriitor mult drag d-lui profesor spunea , in clipa pierderii unei mari prietenii, ca pamintul s-a uritit.Toti aceia care s-au bucurat de prezenta profesorului si omului Irimia in viata lor stiu cit adevar e cuprins in aceste cuvinte.

 4. Elena,
  Dumitru Irimia…, ne leaga iata si dupa ce a plecat… Sint lector de limba romana la Universitatea din Alicante si in noiembrie organizam un simpozion care ii dedica o intreaga zi lui Titi Irimia. Iti trimit pagina web a evenimentului in speranta ca te intereseaza, si cu dorinta de a ne trimite si noua fotografia de la Ipotesti… Pentru ca, intr-adevar, dintre toate fotografiile pe care le-am vazut…, acolo la Iliesesti este Titi Irimia asa cum l-am lasat, asa cum l-am stiut, asa cum m-am tot obisnuit sa imi reprezint modelul.
  Rugamintea mea e, daca poti, sa ne trimiti aceasta fotografie pentru a o pune pe site-ul nostru, cu mentionarea sursei, (evident).
  http://www.ua.es/personal/iliescu/simposio/convocatoria.html

 5. Sigur, Oana! Sunt onorata! Sigur ca ne aduna Titi Irimia!!! Era, de altfel, unul din marile talente ale domniei sale!
  Fotografiile pot fi copiate cu save as… Acum nu-mi merge scanerul si au o calitate indoielnica… le poti folosi! Cei care l-au cunoscut pe profesor in momentele lui de destindere vor recunoaste fiecare licarire din privirile sale!

 6. Recviem in pace! Gramatica lui ‘Limba română’ m-a impresionat fiindcă se disociază în multe din problemele specifice (morfologie, sintaxă) de ‘direcția’ trasată de Gramatica Academiei, considerată de mulți un far marin, un director…științific de concepții gramaticale.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s